Valberedning 2020

Enligt de principer som antagits i samband med Dometics årsstämma den 9 april 2019 ska valberedningen utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti.

Dometics valberedning inför årsstämman 2020, att hållas den 7 april 2020, ska bestå av Ramsay Brufer (Alecta Pensionsförsäkring), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), Hans Ek (SEB Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic Group AB (publ). Ramsay Brufer har utsetts till ordförande i valberedningen.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra så skriftligen till:

Valberedningen
Dometic Group AB (publ)
Hemvärnsgatan 15, 6 tr
SE 171 54 Solna, Sweden

eller

per mail till bolagets chefsjurist  Anna Smieszek.

Besök oss på LinkedIn