Main Content
Strategi

Strategi

För att lyckas med målet – att underlätta det mobila livet – har Dometic en strategi för lönsam tillväxt som ska förverkligas genom följande prioriteringar: lönsam expansion inom Mobile Living, produktledarskap genom innovation och kontinuerliga kostnadsreduceringar. Dometic kallar grunden till detta att ”Bygga tillsammans” eftersom strategin implementeras genom ett målinriktat lagarbete som involverar alla medarbetare. Medarbetarskap är alltså nyckelordet.

Vi tror på en decentraliserad affärsmodell med tydlig koordinering och gemensamma processer för att öka både ansvarstagande och förändringstakt ute i organisationen och som ska leda till att ytterligare höja tillväxttakten och effektiviteten i alla delar av bolaget.