Valberedning 2019

Enligt de principer som antagits i samband med Dometics årsstämma i april 2018 ska valberedningen utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti.

Dometics valberedning inför årsstämman 2019, att hållas den 9 april 2019, består av Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), Mikael Wiberg (Alecta Pensionsförsäkring), Filippa Gerstädt (Nordea Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic Group AB (publ). Joachim Spetz har utsetts till ordförande i valberedningen.

 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra så skriftligen till:

Valberedningen
Dometic Group AB (publ)
Hemvärnsgatan 15, 6 tr
SE 171 54 Solna, Sweden

eller

per mail till bolagets chefsjurist  Anna Smieszek.

Besök oss på LinkedIn