Valberedning 2018

Enligt de principer som antagits i samband med Dometics årsstämma i april 2017 ska valberedningen utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal.

Dometics valberedning inför årsstämman 2018, att hållas den 10 april 2018, består av Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), Simon Blecher (Carnegie Fonder), Christian Brunlid (Handelsbanken Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic Group AB (publ). Joachim Spetz har utsetts till ordförande i valberedningen. 

 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra så skriftligen till:

Valberedningen
Dometic Group AB (publ)
Hemvärnsgatan 15, 6 tr
SE 171 54 Solna, Sweden

eller

per mail till bolagets chefsjurist  Anna Smieszek.

Besök oss på LinkedIn