Valberedning 2017

Enligt de principer som antagits i samband med Dometics årsstämma i april 2016 ska valberedningen utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal.

Med anledning av Frostbite I S.á.r.l.s försäljning av aktier i Dometic och Frostbites beslut att ställa sin plats till förfogande har valberedningens sammansättning ändrats per den 29 november 2016, enligt följande: Frostbites representant Caspar Callerström har ställt sin plats till förfogande och Swedbank Robur Fonder har utsett Joachim Spetz som sin representant i valberedningen. I övrigt förblir valberedningens sammansättning oförändrad.

Följaktligen ska Dometics valberedning inför årsstämman 2017, att hållas den 7 april 2017, bestå av Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder), Simon Blecher (Carnegie Fonder), Christian Brunlid (Handelsbanken Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic Group AB (publ). Simon Blecher har utsetts till ordförande i valberedningen.

 

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra så skriftligen till:

Valberedningen
Dometic Group AB (publ)
Hemvärnsgatan 15, 6 tr
SE 171 54 Solna, Sweden

eller

per mail till bolagets chefsjurist  Anna Smieszek.

Besök oss på LinkedIn