Valberedning 2016

Valberedningen inför bolagsstämman 2016 bestod av Johan Bygge (Frostbite I S.à r.l.), Hans Hedström (Carnegie Fonder), Christian Brunlid (Handelsbanker Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic. Johan Bygge var valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta skriftligen till:

Valberedningen
Dometic Group AB (publ)
Hemvärnsgatan 15, våning 6
171 54 Solna

eller

genom att skicka ett mail till bolagets chefsjurist Anna Smieszek.

Besök oss på LinkedIn