Dometic fritidsfordon husbil kanot familj Dag9 0323, kanot, paddling, kajak, familj, husbil, hav, båt, gryning, skymning, solnedgång, soluppgång, träd, skog, horisont, lycklig, natur
Press releases 2016

Dometic avyttrar verksamhet inom sätes- och chassi-komponenter

Dometic Group (”Dometic”), den globala ledaren inom lösningar för ”Mobile Living”, har ingått avtal att sälja verksamheten för sätes- och chassikomponenter inom sitt dotterbolag Atwood Mobile Products (”Atwood”) till Lippert Components, Inc. (”LCI”), ett helägt dotterbolag till Drew Industries Incorporated. Avyttringen omfattar en produktionsanläggning i Elkhart, Indiana. Omsättningen i den avyttrade verksamheten uppgick 2015 till cirka 30 miljoner dollar.

”Försäljningen av verksamheten för sätes- och chassikomponenter är ytterligare ett resultat av vår aktiva portföljhantering, med målet att skapa ett mer fokuserat och konkurrenskraftigt Dometic. Vi har en passande köpare i LCI, då verksamheten passar deras nuvarande erbjudande. För Dometic innebär det att vi kan öka vårt fokus ytterligare och utveckla vår världsledande position inom kärnområdena Klimat, Hygien & Sanitet samt Mat & Dryck”, säger Roger Johansson, VD för Dometic.

Försäljningspriset uppgår till 12,5 miljoner dollar som kommer att erläggas kontant. Denna transaktion kommer framkalla en nedskrivning relaterad till främst immateriella tillgångar om 3,0-3,5 miljoner dollar, vilken kommer bokföras i resultatet för fjärde kvartalet. Transaktionen väntas slutföras i november 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Erika Ståhl, Head of Business Control & Investor Relations
Tel: +46 8 501 025 24
Email:
[email protected]  

 Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 13.30 CET.

OM DOMETIC GROUP Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 22 tillverknings- och monteringsanläggningar i nio länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 11,5 miljarder kronor för år 2015 och har sitt huvudkontor i Solna.

Besök oss på LinkedIn