Main Content

Restated Financials

March 27, 2024. Omräknade finansiella siffror för 2022 och 2023.

Dokument

Press release (Engelska)

Press release (Svenska)

Restate Financials Data (Engelska & Svenska, pdf)

Restate Financials Data (Engelska & Svenska, xls)

Dometic Restated Financials & new segment structure (pdf)

Transcript (pdf)

 

 

 

  • Som tidigare meddelats ändrar Dometic sin segment-rapporteringsstruktur från och med rapporteringen av delårsrapporten för första kvartalet 2024.
  • Omräknade finansiella siffror för 2022 och 2023, helår och per kvartal, finns nu tillgängliga på www.dometic.com/en/se/about-us/investors
  • Dometic bjuder in analytiker och investerare till en webbsändning/konferenssamtal angående de omräknade siffrorna med VD och koncernchef Juan Vargues och finansdirektör Stefan Fristedt torsdagen den 28 mars 2024, kl. 09.00 CET. Se detaljer nedan.


Dometic är på en transformationsresa och rör sig gradvis från en regionbaserad till en produktbaserad strategi med fokuserade och specialiserade team som driver specifika produktlösningar globalt. De första stegen på transformationsresan togs framgångsrikt 2021 och 2022 med bildandet av segmenten Marine och Global. För att ytterligare skapa värde och säkra synergier i bolaget blir Mobile Cooling Solutions nu ett nytt segment. Dessutom blir Mobile Power Solutions-verksamheten ett nytt undersegment inom segmentet Global Ventures. För att underlätta jämförelser med tidigare år finns nu omräknade finansiella siffror per den nya strukturen, för helår och per kvartal 2022 och 2023, tillgängliga på www.dometic.com/en/se/about-us/investors. Finansiella siffror per segment inkluderar som tidigare Nettoomsättning, Organisk tillväxt, EBITA, EBIT och Jämförelsestörande poster. Nettoomsättning per applikationsområde redovisas inte längre från och med 2024.

Den nya segmentsstrukturen med sex rapporterade segment:
  • Land Vehicles Americas
  • Land Vehicles EMEA
  • Land Vehicles APAC
  • Marine
  • Mobile Cooling Solutions
  • Global Ventures

 

Beskrivning av segmenten

-De tre segmenten Land Vehicles Americas, EMEA och APAC. Produktlösningar för husbils- och CPV-industrin rapporteras i de tre segmenten Land Vehicles (landfordon) Americas, EMEA och APAC. Detta inkluderar både OEM- och Service & Aftermarket-verksamheten, samt andra fristående utomhusprodukter som till exempel tält och mobila matlagningsprodukter. Verksamheterna Mobile Power Solutions och Mobile Cooling Solutions, som tidigare ingick i segmenten Americas, EMEA och APAC, har överförts till segmenten Global Ventures respektive Mobile Cooling Solutions.

-Segment Marine kvarstår som ett separat segment. Verksamheterna Mobile Power Solutions och Mobile Cooling Solutions, som tidigare ingick i segmentet Marine, har överförts till segmenten Global Ventures respektive Mobile Cooling Solutions.

-Segment Mobile Cooling Solutions. Inkluderar Igloo-verksamheten samt övriga mobile cooling- och drinkware verksamheter.

-Segment Global Ventures. Segment Global har ändrat namn till segment Global Ventures. Other Global Verticals kvarstår som ett undersegment. Mobile Power Solutions verksamheten har konsoliderats globalt och är ett nytt undersegment i detta segment. Igloo-verksamheten har överförts till segmentet Mobile Cooling Solutions.

Webcast/telefonkonferens med investerare och analytiker angående den nya strukturen

En webcast/telefonkonferens, där VD och koncernchef Juan Vargues och finansdirektör Stefan Fristedt kommer att kommentera de omräknade siffrorna per segment och svara på frågor, börjar klockan 09:00 CET den 28 mars.

Webcast länk: https://dometic.videosync.fi/2024-03-28/register

För att delta i telefonkonferensen för att ställa frågor

De som önskar delta i telefonkonferensen för att ställa frågor i samband med webbsändningen är välkomna att anmäla sig på länken nedan. Efter registreringen kommer du att få telefonnummer och ett konferens-ID för att komma åt konferensen.

Registreringslänk: https://service.flikmedia.se/teleconference/?id=100401

Webcast URL samt presentation finns även tillgängliga på https://www.dometicgroup.com/en/investors

Tidigare Restated Financials