Finansiella rapporter

DOMETIC PUBLICERAR ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN FÖR 2021

Dometic Group AB (publ) meddelar idag att Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på https://www.dometicgroup.com/sv-se/investerare
 

2021 års Ersättningsrapport finns tillgänglig på sidan för Bolagsstyrning på dometic.com.

 

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2022 kl. 08:00 CET.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email: rikard.tunedal@dometic.com

Besök oss på LinkedIn