Dometic, marin, motorbåt, plats, hav, blå, himmel, stad, båt, snabb
Financial Reports 2019

RAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET 2019

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3 919 Mkr (4 070), vilket är en minskning med -4% varav -9% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 445 Mkr (469), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,4% (11,5%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster för kvartalet uppgick till 298 Mkr (420), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,6% (10,3%).
  • De jämförelsestörande posterna för kvartalet uppgick till -60 Mkr (-92), varav -80 Mkr avser omstruktureringskostnader under kvartalet hänförliga till det globala omstruktureringsprogrammet som presenterades i rapporten för tredje kvartalet 2019.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 238 Mkr (328), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,1% (8,1%).
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till 679 Mkr (-906). Det operativa kassaflödet uppgick till 918 Mkr (859).
  • Kvartalets resultat uppgick till 47 Mkr (136). 
  • Kvartalets resultat per aktie uppgick till 0,16 kr (0,46).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,20 kr (2,15) per aktie för 2019.

VD HAR ORDET

“2019 var ett viktigt år för Dometic. Det var ett år då vi tydligt startade vår omvandling som företag, då vi sjösatte flera strategiska initiativ över hela organisationen och då vi höjde våra ambitioner genom att fastställa nya finansiella mål.

Vår strategi är grunden för de åtgärder som vidtagits under året. Trots utmanande förhållanden inom delar av vår verksamhet och USA:s handelstullar lyckades vi leverera en nettoomsättningstillväxt på 1 procent under helåret. Vi uppvisade även en stark förmåga att omedelbart reagera på ändrade marknadsförhållanden genom att vidta åtgärder som ledde till en fortsatt hög lönsamhet och det bästa operativa kassaflödet i Dometics historia. Samtidigt har vi ökat våra investeringar inom innovation, inom uppbyggnad av den kommersiella organisationen för nya tillväxtområden och inom it för att bli ännu mer konkurrenskraftiga under de kommande åren. Vi uppnådde dessutom våra ambitiösa mål i fråga om innovationsindex och minskning av antalet lagerartiklar under året.

Sedan tillkännagivandet av det globala omstruktureringsprogrammet i anslutning till rapporten för det tredje kvartalet 2019 har vi flyttat ytterligare två produktionslinjer från Kina till den nya tillverkningsenhet i Mexiko, konsoliderat en tillverkningsenhet i Americas och inlett nedstängningen av två tillverkningsenhet i EMEA. Sammanlagt 10 anläggningar och runt 200 medarbetare har påverkats under kvartalet. I januari tog vi ytterligare åtgärder i USA, som påverkar en av våra tillverkningsenheter och runt 200 medarbetare. Vi är fortsatt övertygade om att vi kommer att nå de tidigare meddelade positiva resultateffekterna på runt 400 Mkr årligen när åtgärderna är helt genomförda. Full effekt förväntas nås i mitten av 2022. Genomförandet av detta program kommer att hjälpa oss att nå våra finansiella mål och fånga de de många affärsmöjligheterna framöver.

När vi nu går in i 2020 kommer vi att fortsätta vårt förbättringsarbete inom alla områden, i linje med vår strategi. Vi kommer att fortsätta investera i nya tillväxtmöjligheter och innovation, samtidigt som vi kommer att minska komplexiteten, genomföra vårt globala omstruktureringsprogram och – för var dag under 2020 – öka vår effektivitet. De många åtgärderna inom hela organisationen kommer att kräva vår fulla uppmärksamhet, så att vi kan säkerställa ett framgångsrikt genomförande inom våra tidsramar.”

Juan Vargues, VD och Koncernchef

Kortsiktig prognos: Efterfrågan på Dometics produkter på kort sikt förväntas förbli utmanande.

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 31 januari 2020 kl.10.00 (CET), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Stefan Fristedt, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Sverige: +46 8 505 583 52
UK: +44 333 300 92 65
US: +1 646 722 49 57

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2020 kl. 08:00 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications
Tel: +46 8 501 025 46, Email:
[email protected]


  
OM DOMETIC

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning och Andra Applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 7 200 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 18,5 Mdr för år 2019 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Besök oss på LinkedIn