Finansiella rapporter 2017

RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2017

Tillväxt och förbättrade marginaler

TREDJE KVARTALET

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 3 399 Mkr (3 142), vilket motsvarar en ökning med 8%, varav 11% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 482 Mkr (426), vilket motsvarar en marginal på 14,2% (13,6%). I detta inkluderas 12 Mkr i legala utgifter för grupptalan i USA.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 648 Mkr (426).
  • Kassaflödet för perioden uppgick till 610 Mkr (423). Det operativa kassaflödet uppgick till 667 Mkr (535).
  • Periodens resultat var 448 Mkr (311).
  • Resultat per aktie: 1,51 kr (1,05).


TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRADE MARGINALER

“Efterfrågan på Dometics produkter var fortsatt hög inom alla regioner, med en stark försäljning under kvartalet. Den totala tillväxten uppgick till 8 procent, varav 11 procent var organisk tillväxt. Rörelsemarginalen förbättrades jämfört med förra året, trots viss motvind från produktmix, valutaeffekter och råvarupriser. Under kvartalet drabbades vi av produktionsstörningar till följd av orkanen Irma i Florida och tyfonen i Kina, med en sammanlagd uppskattad effekt på rörelseresultatet om cirka 10 Mkr.

I Americas såg vi ännu ett bra kvartal med en organisk tillväxt på 15 procent. Efterfrågan var särskilt hög inom RVOEM-verksamheten. Försäljningstillväxten inom EMEA kan framför allt tillskrivas vår OEM-verksamhet. Försäljningen inom APAC var stark, med en organisk tillväxt på 15 procent.

Under kvartalet deltog vi i ett stort antal branschmässor. I augusti hölls världens största RV-mässa i Düsseldorf med ett rekordstort antal besökare, varav ungefär 30 procent var förstagångsbesökare. I september lockade RV Open House-veckan i Elkhart många OEM-tillverkare, distributörer och leverantörer.

Vi fortsätter hålla en hög innovationstakt och vår starka finansiella ställning med en historiskt låg nettoskuld i förhållande till EBITDA på 1,3 innebär att vi har en bra utgångspunkt för att göra strategiska förvärv. Med en lång rad tydligt definierade satsningar för att öka lönsamheten kan vi stå fast vid vår strävan att uppnå de finansiella målen och framtidsutsikterna är oförändrade för våra verksamheter.”’

Roger Johansson, VD och Koncernchef 

 
PRESENTATION AV RAPPORTEN

Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 24 oktober 2017 kl.10.00 (CEST), där Roger Johansson, VD och koncernchef, samt Per-Arne Blomquist, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Ring in fem minuter innan webbcasten/telefonkonferensen börjar om du vill delta:

Sverige: +46 (0)8 566 426 69
Storbritannien: +44 (0)20 3008 9807
USA: +1 855 831 5948

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications

Tel: +46 8 501 025 46
Email: ir@dometic.com

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017, kl. 08:00 CET. 

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 22 tillverknings- och monteringsanläggningar i nio länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 12,4 Mdr för år 2016 och har sitt huvudkontor i Solna.

Besök oss på LinkedIn