Finansiella rapporter 2016

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2016

Kv1: 5% organisk tillväxt och 17% förbättrat rörelseresultat
  • Nettoomsättningen för det första kvartalet 2016 uppgick till 2 999 Mkr (2 875), vilket motsvarar en ökning med 4 procent, varav 5 procent var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 400 Mkr (366), vilket motsvarar en marginal på 13,3 procent (12,7 procent). Exklusive Medical division som avyttrades mars 2015, uppgick rörelsemarginalen till 12,0 procent i första kvartalet 2015.
  • Det operativa kassaflödet uppgick till -102 Mkr (37).
  • Nettoresultatet för det första kvartalet var 295 Mkr (161).
  • Resultat per aktie: 1,00 kr

VD, ROGER JOHANSSON KOMMENTERAR

FÖRBÄTTRADE MARGINALER I AMERICAS OCH EMEA

” Under det första kvartalet uppnådde vi en organisk försäljningstillväxt på 5 procent, samtidigt som den underliggande rörelsemarginalen steg från 12,0 procent till 13,3 procent (exklusive Medical).

Vår fokusering på kostnadseffektivitet är en fortsatt viktig faktor för lönsamhetsutvecklingen, och de förbättrade marginaler som vi har sett inom sju av våra åtta affärer är ett resultat av detta arbete.

Globalt sett fortsätter RV-marknaderna att visa stark tillväxt, framför allt inom regionen Americas och i Europa. Vi kan dra slutsatsen att framtidsutsikterna för RV-marknaden förblir positiva, samtidigt som lastbilsmarknaden, i synnerhet i USA, är under press. Med ledning av vårt aktuella resultat och förhållandena på våra marknader, ser vi resten av 2016 an med fortsatt tillförsikt. ”

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 25 april 2016 kl. 10.00, där Roger Johansson, VD och koncernchef, samt Per-Arne Blomquist, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Ring in fem minuter innan webbcasten/telefonkonferensen börjar om du vill delta:

Sverige:                                + 46 8 566 426 92

Storbritannien:                      + 44 203 008 98 07

USA:                                    + 1 855 831 59 46

Delårsrapporten, webbcast url och presentationen återfinns på www.dometicgroup.com.

DOMETIC GROUP offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april kl. 08.00.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Investor Relations

Erika Ståhl, Head of Business Control & Investor Relations på Dometic

Telefon: +46 8 501 025 24

Email: [email protected]

OM DOMETIC GROUP

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 22 tillverknings- och monteringsanläggningar i nio länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 11,5 Mdr för år 2015 och har sitt huvudkontor i Solna.

Besök oss på LinkedIn