Finansiella rapporter 2016

RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2016

Kv3: Organisk tillväxt på 8% och fortsatt marginalförbättring · Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 3 142 Mkr (2 885), vilket motsvarar en ökning med 9 procent, varav 8 procent var organisk tillväxt. · Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 426 Mkr (362), vilket motsvarar en marginal på 13,6 procent (12,6 procent). · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 426 Mkr (367). · Kassaflödet för perioden uppgick till 423 Mkr (64). Det operativa kassaflödet uppgick till 535 Mkr (388). · Resultatet för det tredje kvartalet var 311 Mkr (112). · Resultat per aktie: 1,05 kr.

VD ROGER JOHANSSON KOMMENTERAR
ORGANISK TILLVÄXT PÅ 8% OCH FORTSATT MARGINALFÖRBÄTTRING

”Det tredje kvartalet uppvisade en generellt god utveckling. Det är uppmuntrande att se att vår aftermarket-verksamhet går särskilt bra, och att affärsområdet Marine visar en stark utveckling.

Den rapporterade försäljningen steg med 9% under det tredje kvartalet, varav 8% var organisk tillväxt. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 18% och marginalen förbättrades från 12,6% till 13,6%. Kassaflödet var starkt och nettoskulden är nu i förhållande till EBITDA på 1,8x, för första gången bättre än vårt mål på medellång till lång sikt på runt 2x.

Poster kopplade till varumärke, juridiska kostnader och lagernedskrivningar har haft en negativ inverkan på resultatet på runt 28 Mkr under det tredje kvartalet.

De globala utsikterna ser fortsatt bra ut för RV-marknaderna, där Europa fortsätter att visa en särskilt stark tillväxt. Vi ser med tillförsikt på resten av 2016 och förväntar oss att den positiva dynamiken inom våra viktigaste marknader ska fortsätta under 2017.”

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 31 oktober 2016 kl. 10.00, där Roger Johansson, VD och koncernchef, samt Per-Arne Blomquist, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Ring in fem minuter innan webbcasten/telefonkonferensen börjar om du vill delta:

Sverige:                + 46 8 566 42 666

Storbritannien:      + 44 203 008 98 17

USA:                     + 1 855 831 59 48

Delårsrapporten, webbcast url och presentationen återfinns på www.dometicgroup.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Investor Relations
Erika Ståhl, Head of Business Control & Investor Relations på Dometic
Telefon: +46 8 501 025 24
Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl. 8.00 CET.

OM DOMETIC GROUP

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 22 tillverknings- och monteringsanläggningar i nio länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 11,5 Mdr för år 2015 och har sitt huvudkontor i Solna.

Besök oss på LinkedIn