Finansiella rapporter 2016

RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2016

Kv2: Stark organisk tillväxt och ökade marginaler i alla regioner
  • Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 3 461 Mkr (3 202), vilket motsvarar en ökning med 8 procent, varav 9 procent var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 584 Mkr (484), vilket motsvarar en marginal på 16,9 procent (15,1 procent).
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 573 Mkr (463).
  • Kassaflödet för perioden uppgick till 309 Mkr (-550). Det operativa kassaflödet uppgick till 511 Mkr (342).
  • Resultatet för det andra kvartalet var 453 Mkr (198).
  • Resultat per aktie: 1,53 kr.

VD, ROGER JOHANSSON KOMMENTERAR

ORGANISK TILLVÄXT PÅ 9 PROCENT OCH ÖKADE MARGINALER I ALLA REGIONER

”Vi är mycket nöjda att leverera försäljningstillväxt i 7 av 8 affärer för det andra kvartalet, som säsongsmässigt är det starkaste under året. Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent och rörelsemarginalen före jämförelsestörande poster ökade till 16,9 procent (15,1 procent). Vi ser även en god underliggande utveckling i alla våra regioner. Kassaflödet var starkt och nettoskulden i förhållande till EBITDA är nu 2,1x, jämfört med 2,7x efter börsnoteringen i november förra året.

De globala framtidsutsikterna ser fortsatt bra ut för RV-marknaderna, där Europa visar en särskilt stark tillväxt och USA fortsätter sin stabila utveckling.

Sammantaget innebär våra nuvarande resultat och förhållandena på våra marknader att vi ser med fortsatt tillförsikt på resten av 2016.”

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 15 juli 2016 kl. 10.00, där Roger Johansson, VD och koncernchef, samt Per-Arne Blomquist, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Ring in fem minuter innan webbcasten/telefonkonferensen börjar om du vill delta:

Sverige:               + 46 8 566 42 666
Storbritannien:     + 44 203 008 98 17
USA:                   + 1 855 831 59 48

Delårsrapporten, webbcast url och presentationen återfinns på www.dometicgroup.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Investor Relations
Erika Ståhl, Head of Business Control & Investor Relations på Dometic
Telefon: +46 8 501 025 24
Email: ir@dometicgroup.com

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2016 kl. 08:00 CET.

OM DOMETIC GROUP

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 22 tillverknings- och monteringsanläggningar i nio länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 11,5 Mdr för år 2015 och har sitt huvudkontor i Solna.

Besök oss på LinkedIn