Finansiella rapporter 2016

BOKSLUTS-KOMMUNIKÉ 2016

Aktivt fjärde kvartal summerar starkt 2016.

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 2 786 Mkr (2 523), vilket motsvarar en ökning med 10 procent, varav 5 procent var organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 210 Mkr (200), vilket motsvarar en marginal på 7,5 procent (7,9 procent), inklusive kostnader om 58 Mkr för varumärkesomprofilering och legala utgifter för grupptalan.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 173 Mkr (183).
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 435 Mkr (315). Det operativa kassaflödet uppgick till 352 Mkr (623).
 • Resultatet för det fjärde kvartalet var 302 Mkr (561), inklusive skatteintäkter av engångskaraktär om 175 Mkr (727)
 • Resultat per aktie: 1,02 kr.

HELÅRET

 • Nettoomsättningen för perioden januari till december 2016 uppgick till 12 388 Mkr (11 486), vilket motsvarar en ökning med 8 procent, varav 7 procent var organisk tillväxt.
 • Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 1 621 Mkr (1 412), vilket motsvarar en marginal på 13,1 procent (12,3 procent), inklusive kostnader om 77 Mkr för varumärkesomprofilering och legala utgifter för grupptalan.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1 573 Mkr (1 436).
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 750 Mkr (238). Det operativa kassaflödet uppgick till 1 296 Mkr (1 390).
 • Periodens resultat var 1 362 Mkr (1 032).
 • Resultat per aktie: 4,60 kr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,85 kr per aktie (-).

VD ROGER JOHANSSON KOMMENTERAR

AKTIVT FJÄRDE KVARTAL SUMMERAR STARKT 2016

“2016 avslutades av ett händelserikt fjärde kvartal. Omsättningen ökade med 10 procent, varav 5 procent var organisk tillväxt. Rörelseresultatet (EBIT) före jämförelsestörande poster uppgick till 210 Mkr, en ökning med 5 procent, trots kostnader om 58 Mkr för omprofilering av varumärke och legala utgifter för grupptalan. Kassaflödet påverkades av tidigarelagd lageruppbyggnad i regionerna Americas och EMEA, i syfte att säkra leveranserna inför säsongen 2017.

Under hela året har vi arbetat enligt vår strategi för lönsam tillväxt. För merparten av våra verksamheter har både tillväxt och lönsamhet förbättrats baserat på såväl gynnsamma marknader som våra egna initiativ. På många marknader har vi befäst vår position och när vi nu har förstärkt vår ledningsgrupp kommer detta arbete att intensifieras under det kommande året.

Utsikterna ser fortsatt positiva ut. För 2017 räknar vi med att nå en tillväxt i nivå med vårt medel- till långsiktiga mål på 5 procent och att fortsätta öka vår rörelsemarginal i riktning mot 15-procentsmålet. Vi avser också att ytterligare stärka vår portfölj genom fler förvärv.”

PRESENTATION AV RAPPORTEN

Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 9 februari 2017 kl.10.00, där Roger Johansson, VD och koncernchef, samt Per-Arne Blomquist, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Ring in fem minuter innan webcasten/telefonkonferensen börjar om du vill delta:

Sverige: + 46 8 566 42 666

Storbritannien: + 44 203 008 98 17

USA: + 1 855 831 59 48

Delårsrapporten, url till webcast och presentationen återfinns på www.dometic.com/ir.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA

Investor Relations

Erika Ståhl, Head of Business Control & Investor Relations

Phone: +46 8 501 025 24

Email: [email protected]

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2017 kl. 8.00 CET.

OM DOMETIC

Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 22 tillverknings- och monteringsanläggningar i nio länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 12,4 Mdr för år 2016 och har sitt huvudkontor i Solna.

Besök oss på LinkedIn