Utdelningspolicy

Dometics styrelse har antagit en utdelningspolicy vilken innebär att styrelsen avser att föreslå årsstämman att lägst 40 procent av Dometics reviderade resultat för perioden ska delas ut.

Besök oss på LinkedIn