Main Content

Valberedning 2022

Enligt de principer som antagits i samband med Dometics årsstämma den 13 april 2021 ska valberedningen utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti.

Dometics valberedning inför årsstämman 2022, att hållas den 13 april 2022, ska bestå av Magnus Billing (Alecta Pensionsförsäkring), Robert Vicsai  (SEB Fonder), Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic Group AB (publ). Magnus Billing (Alecta) har utsetts till ordförande i valberedningen.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra så skriftligen till:

Valberedningen
Dometic Group AB (publ)
Hemvärnsgatan 15, 6 tr
SE 171 54 Solna, Sweden

eller per mail till bolagets chefsjurist Anna Smieszek