Main Content

Nomination Committee 2021

Enligt de principer som antagits i samband med Dometics årsstämma den 7 april 2020 ska valberedningen utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti.

Dometics valberedning inför årsstämman 2021, att hållas den 13 april 2021, ska bestå av Magnus Billing (Alecta pensionsförsäkring), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) , Jan Särlvik (Nordea Fonder) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic Group AB (publ). Magnus Billing har utsetts till ordförande i valberedningen.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra så skriftligen till:

Valberedningen
Dometic Group AB (publ)
Hemvärnsgatan 15, 6 tr
SE 171 54 Solna, Sweden

eller

per mail till bolagets chefsjurist Anna Smieszek.