Dometic Outdoor Hub Outlook

Organisation

Organisation

Sedan 2021 har Dometic en ny organisationsstruktur som syftar till att utveckla och stärka befintliga och väl positionerade affärsområden samtidigt som man skapar en mer fokuserad miljö, vilket gör att nya tillväxtområden får den ledande uppmärksamheten och helt dedikerade resurser för att trivas och bli stora företag. Den nya strukturen som även är riktad mot att förbättra prestandan, utgörs av fyra segment, jämfört med tre regioner tidigare: Segmenten Nord- och Sydamerika, EMEA, APAC och Global. 

Affärsområden som inkluderas i segmenten 

Segmenten Nord- och Sydamerika, EMEA och APAC: 

 • Fritidsfordon (RV) 
 • Kommersiella och passagerarfordon (CPV) 
 • Utomhus 

Globalt segment: 

 • marint och andra globala vertikaler. 
 • Andra globala vertikaler inkluderar: 
  – Bostad 
  – Omsorg 
  – Mobile Deliveries 
 • Igloo

 
 
Besök oss på LinkedIn