Valberedning 2023

Enligt de principer som antagits av Dometics årsstämma 2021, ska valberedningen utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per den 31 augusti.

Dometics valberedning inför årsstämman 2023, att hållas den 12 april 2023, ska bestå av Niklas Antman (Incentive AS), Magnus Billing (Alecta Pensionsförsäkring), Monica Åsmyr (Swedbank Robur Funds) och Fredrik Cappelen, styrelseordförande i Dometic Group AB (publ). Magnus Billing (Alecta) har utsetts till ordförande i valberedningen.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra så skriftligen till:

Valberedningen
Dometic Group AB (publ)
Hemvärnsgatan 15, 6 tr
SE 171 54 Solna, Sweden

eller per mail till bolagets chefsjurist  Anna Smieszek

 

 
 

Besök oss på LinkedIn