Styrelse

Dometics styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter, med högst tre suppleanter.

Dometics styrelse består av åtta ordinarie ledamöter, inklusive styrelseordföranden, utan suppleanter, vilka valts för en period av ett år. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen och om de är oberoende i förhållande till Bolaget och/eller den större aktieägaren.
Oberoende i förhållande till

Namn

Befattning

Ledamot sedan

Bolaget och bolagsledningen

Den större aktieägaren

Fredrik Cappelen Styrelseordförande 2013 Ja Ja
Rainer E. Schmückle Styrelseledamot 2011 Ja Ja
Magnus Yngen Styrelseledamot 2011 Ja Ja
Erik Olsson Styrelseledamot 2015 Ja Ja
Jacqueline Hoogerbrugge Styrelseledamot 2017 Ja Ja
Peter Sjölander Styrelseledamot 2017 Ja Ja
Heléne Vibbleus Styrelseledamot 2017 Ja Ja
Mengmeng Du Styrelseledamot 2021 Ja Ja

Besök oss på LinkedIn