Koncernledning

Aktieinnehav (Inkiusive närstående part)

Juan Vargues, Dometic CEO

Juan Vargues

Född: 1959. Vd och koncernchef sedan 2018.

UTBILDNING
Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH), Executive MBA från Lunds Universitet (EFL) och gymnasieingenjör vid Tekniska Vuxengymnasiet i Göteborg.

STYRELSEPOST
Styrelseordförande i Cary Group, Styrelseledamot i Munters.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
Executive Vice President på ASSA ABLOY och verkställande direktör  på ASSA ABLOY Entrance Systems, dessförinnan verkställande direktör och koncernchef för Besam-koncernen och har även innehaft flera befattningar inom SKF-koncernen.

AKTIEINNEHAV
779 995

Oliver Bahr

Oliver Bahr

FÖDD 1978. CHEF FÖR SEKTOR AMERICAS SEDAN 2021.

Kandidatexamen i marknadsföring från Johnson & Wales University, USA

AKTIEINNEHAV
2 650

Jenny Evelius

Jenny Evelius

Född 1969. Personaldirektör från januari 2023.

Civilekonom - Handelshögskolan i Stockholm, Sverige

AKTIEINNEHAV I DOMETIC:
1 000

Henrik Fagrenius

FÖDD 1971. CHEF FÖR SEKTOR EMEA SEDAN 2020.

Civilingenjör Maskinteknik, Lunds Tekniska Högskola. Civilekonom, Stockholms Univeristet.

AKTIEINNEHAV
30 000

Eric B. Fetchko

Eric B. Fetchko

Född 1962. Chef för segment marine sedan 2022.

Examen i maskinteknik från British Columbia Institute of Technology, Vancouver, Canada.

AKTIEINNEHAV:
2 000

Stefan Fristedt

FÖDD 1966. FINANSDIREKTÖR SEDAN 2019.

Kandidatexamen i ekonomi samt en MBA från Lunds Universitet.

AKTIEINNEHAV
8 400

Brian Garofalow

Brian Garofalow

Född 1977. Marknadsdirektör sedan 2022.

Civilekonomexamen från Chapman University, USA.

AKTIEINNEHAV
2 000

Chialing Hsueh

Chialing Hsueh

Född 1963. Chef för SEKTOR APAC sedan 2016.

Masterexamen i marknadsföring från University of Massachusetts, USA, och kandidatexamen från Soochow University, Taiwan.

AKTIEINNEHAV
5 000

Eva Karlsson, Head of Operations at Dometic

Eva Karlsson

Född 1966. Direktör för Operations sedan 2018.

Masterexamen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola.

AKTIEINNEHAV
24 072

Anton Lundqvist, Chief Technology Officer at Dometic

Anton Lundqvist

Född 1970. Teknisk direktör sedan 2018.

Tekn. Dr. i kemiteknik – elektrokemi och Tekn. Lic. i kemiteknik – elektrokemi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Civilingenjör i kemiteknik – energiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

AKTIEINNEHAV
41 700

Anna Smieszek

Anna Smieszek

Född 1964. Chefsjurist sedan 2015.

Juristexamen från University of Silesia och jur. kand. från Stockholms universitet. Doktorandstudier vid Oxford University och diplomprogram i internationell rätt vid Stockholms universitet.

AKTIEINNEHAV
3 757


 
Besök oss på LinkedIn