Main Content

Koncernledning

Aktieinnehav (Inklusive närstående parter)

Juan Vargues

Juan Vargues

Född 1959. President and CEO sedan 2018.

Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH), Executive MBA från Lunds Universitet (EFL) och gymnasieingenjör vid Tekniska Vuxengymnasiet i Göteborg.

Aktieinnehav
823 310

Jenny Evelius

Jenny Evelius

Född 1969. EVP & Head of group HR sedan 2023.

Civilekonom - Handelshögskolan i Stockholm, Sverige

Aktieinnehav
3 000

Eric B. Fetchko

Eric B. Fetchko

Född 1962. President of Segment Marine sedan 2022.

Examen i maskinteknik från British Columbia Institute of Technology, Vancouver, Canada.

Aktieinnehav
6 754

Anders Fransson

Anders Fransson

Född 1969. EVP & Head of group Operations & Sustainability sedan 2023.

Civilingenjör i maskinteknik från Linköping Tekniska Högskola, Sverige

Aktieinnehav
235

Stefan Fristedt

Stefan Fristedt

Född 1966. Finansdirektör sedan 2019.

Kandidatexamen i ekonomi samt en MBA från Lunds Universitet.

Aktieinnehav
17 934

Chialing Hsueh

Chialing Hsueh

Född 1963. President of Segment Land vehicles APAC sedan 2016.

Masterexamen i marknadsföring från University of Massachusetts, USA, och kandidatexamen från Soochow University, Taiwan.

Aktieinnehav
37 381

Peter Jannerö

Peter Jannerö

Född 1969. Chief Marketing Officer sedan 2023.
 
Masterexamen i marknadsföring från Handelshögskolan vid Göteborg Universitet, Sverige

Aktieinnehav
0

Eva Karlsson

Eva Karlsson

Född 1966. President of Segment Land vehicles EMEA sedan 2023.

Masterexamen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola, Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH).

Aktieinnehav
32 697

Anton Lundqvist

Anton Lundqvist

Född 1970. Chief Technology Officer sedan 2018.

Tekn. Dr. i kemiteknik – elektrokemi och Tekn. Lic. i kemiteknik – elektrokemi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Civilingenjör i kemiteknik – energiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Aktieinnehav
46 469

Joshua Militello

Joshua Militello

Född 1974. President of Segment Mobile Cooling Solutions sedan 2024.

Kandidatexamen i statsvetenskap och psykologi från State University of New York College i Potsdam.

Aktieinnehav
0

Todd Seyfert

Todd Seyfert

Född 1969. President of Segment Land vehicles Americas sedan 2024.

Master of Business Administration från University of St.Thomas

Aktieinnehav
0

Anna Smieszek

Anna Smieszek

Född 1964. EVP & Group General Counsel sedan 2015.

Juristexamen från University of Silesia och jur. kand. från Stockholms universitet. Doktorandstudier vid Oxford University och diplomprogram i internationell rätt vid Stockholms universitet.

Aktieinnehav
9 697