Main Content

Koncernledning

Aktieinnehav (Inkiusive närstående part)

Juan Vargues

Juan Vargues

FÖDD: 1959. VD OCH KONCERNCHEF SEDAN 2018.

Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH), Executive MBA från Lunds Universitet (EFL) och gymnasieingenjör vid Tekniska Vuxengymnasiet i Göteborg.

AKTIEINNEHAV
800 045

Oliver Bahr

Oliver Bahr

FÖDD 1978. CHEF FÖR SEGMENT AMERICAS SEDAN 2021.

Kandidatexamen i marknadsföring från Johnson & Wales University, USA

AKTIEINNEHAV
2 650

Jenny Evelius

Jenny Evelius

FÖDD 1969. PERSONALDIREKTÖR SEDAN 2023.

Civilekonom - Handelshögskolan i Stockholm, Sverige

AKTIEINNEHAV
1,000

Eva Karlsson

Eva Karlsson

FÖDD 1966. CHEF FÖR SEGMENT EMEA (Sedan 16 maj 2023)

Masterexamen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola, Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH).

AKTIEINNEHAV
29 284

Eric B. Fetchko

Eric B. Fetchko

FÖDD 1962. CHEF FÖR SEGMENT MARINE SEDAN 2022.

Examen i maskinteknik från British Columbia Institute of Technology, Vancouver, Canada.

AKTIEINNEHAV:
2 000

Stefan Fristedt

Stefan Fristedt

FÖDD 1966. FINANSDIREKTÖR SEDAN 2019.

Kandidatexamen i ekonomi samt en MBA från Lunds Universitet.

AKTIEINNEHAV
8 400

Chialing Hsueh

Chialing Hsueh

FÖDD 1963. CHEF FÖR SEGMENT APAC SEDAN 2016.

Masterexamen i marknadsföring från University of Massachusetts, USA, och kandidatexamen från Soochow University, Taiwan.

AKTIEINNEHAV
5 000

Anton Lundqvist

Anton Lundqvist

FÖDD 1970. TEKNISK DIREKTÖR SEDAN 2018.

Tekn. Dr. i kemiteknik – elektrokemi och Tekn. Lic. i kemiteknik – elektrokemi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Civilingenjör i kemiteknik – energiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

AKTIEINNEHAV
41 700

Anna Smieszek

Anna Smieszek

FÖDD 1964. CHEFSJURIST SEDAN 2015.

Juristexamen från University of Silesia och jur. kand. från Stockholms universitet. Doktorandstudier vid Oxford University och diplomprogram i internationell rätt vid Stockholms universitet.

AKTIEINNEHAV
6 602

Leif Hultman

Leif Hultman

TILLFÄLLIG EVP OCH DIREKTÖR FÖR OPERATIONS 

(Från 1 juni 2023)