Dometic Defender Patrol Roof

Dometic sätter klimatmål för 2030.

Stockholm, Sverige - 1 juni 2021. Dometic siktar på att öka energiförbrukningen och övergången till förnybar energi för att ytterligare minska på koldioxidavtrycket av mobile living. Målet är satt att minska utsläpp av CO2 från verksamheter med 50 % till 2030.

Som en pionjär inom området mobile living, är Dometic engagerade att driva fram hållbarhet i branschen. 

Energiförbrukning i tillverkning och produktanvändningsfasen har länge varit nyckeln till miljömål som bidrar till att minska klimatpåverkan av Dometics verksamhet och produkter. 

Dometic har utvecklat en vägkarta för miljön som utvidgar övervakningen av påverkan och identifierar minskningsaktiviteter. 

Ett långtidsmål för att minska utsläpp av CO2 med 50 % fram till 2030 har beslutats och kommunicerades som en del av delårsrapporten för Q1 2021. Tydliga milstolpar och motsvarande minskningsmål har också identifierats för 2021 och 2024. 

Eva Karlsson, EVP och Head of Group Operations säger, ”För att nå dessa mål, siktar Dometic på att öka andelen av energi från förnybara källor över de kommande åren. Med start 2021, kommer verksamheter över Tyskland att ha helt förnybar el, som förväntas att minska utsläpp av CO2 med 40 procent i EMEA”.
För att få en mer komplett bild av Gruppens klimatpåverkan, har företaget initierat en inventering av godstransportens fotavtryck**, utöver den tidigare rapporteringen och övervakningen presenterad av energi och el som används i verksamheten.

Juan Vargues, President och CEO hos Dometic säger, ”För att visa vårt engagemang, har vi börjat kommunicera utvecklingen mot våra hållbarhetsmål på en kvartalsbasis med start från delårsrapporten Q1 2021.

Dessutom har vi implementerat hållbarhetsmålen i vårt Långtidsprogram för incitament av ledning. Deras mål har satts på minskning av utsläpp av CO2, skadefrekvens och procentantal av kvinnliga ledare”.

*för omfattning 1 och omfattning 2 i förhållande till nettoförsäljning

**för omfattning 3

Meddelande till redaktörer

Facebook logotype Twitter logotype LinkedIn logotype

Presskontakt

Minako Nakatsuma Olofzon |  pr@dometic.com  |  +46 8 501 025 41

Om Dometic
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena mat och dryck, klimat, energi och styrning och andra applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 16,2 Mdr SEK för år 2020 och har huvudkontor i Stockholm.

Besök oss på LinkedIn