Koncernledning

Aktieinnehav per 30 november 2020.

Juan Vargues, Dometic CEO

Juan Vargues

Född: 1959. Vd och koncernchef sedan 2018.

UTBILDNING
Managementutbildning vid IMD Lausanne (CH), Executive MBA från Lunds Universitet (EFL) och gymnasieingenjör vid Tekniska Vuxengymnasiet i Göteborg.

STYRELSEPOST
Styrelseordförande i Cary Group, Styrelseledamot i Munters.

TIDIGARE BEFATTNINGAR
Executive Vice President på ASSA ABLOY och verkställande direktör  på ASSA ABLOY Entrance Systems, dessförinnan verkställande direktör och koncernchef för Besam-koncernen och har även innehaft flera befattningar inom SKF-koncernen.

AKTIEINNEHAV
734,648

Silke Ernst - Dometic Head of HR

Silke Ernst

Född 1967. Personaldirektör sedan 2018.

MBA från Stockholms universitet och fil. mag. i lingvistik från Humboldt-Universität, Tyskland.

AKTIEINNEHAV
0

Eva Karlsson, Head of Operations at Dometic

Eva Karlsson

Född 1966. Direktör för Operations sedan 2018.

Masterexamen i maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola.

AKTIEINNEHAV
2,518

Stefan Fristedt

FÖDD 1966. FINANSDIREKTÖR SEDAN 2019.

Kandidatexamen i ekonomi samt en MBA från Lunds Universitet.

AKTIEINNEHAV
0

Peter Kjellberg

Peter Kjellberg

Född 1965. Marknadsdirektör sedan 2015.

Marketing Economy DIHM.

AKTIEINNEHAV
110 241

 

Henrik Fagrenius

FÖDD 1971. CHEF FÖR SEKTOR EMEA SEDAN 2020.

Civilingenjör Maskinteknik, Lunds Tekniska Högskola. Civilekonom, Stockholms Univeristet.

AKTIEINNEHAV
10,000

Oliver Bahr

Oliver Bahr

FÖDD 1978. CHEF FÖR SEKTOR AMERICAS SEDAN 2021.

Kandidatexamen i marknadsföring från Johnson & Wales University, USA

AKTIEINNEHAV
0

Chialing Hsueh

Chialing Hsueh

Född 1963. Chef för SEKTOR APAC sedan 2016.

Masterexamen i marknadsföring från University of Massachusetts, USA, och kandidatexamen från Soochow University, Taiwan.

AKTIEINNEHAV
0

Anna Smieszek

Anna Smieszek

Född 1964. Chefsjurist sedan 2015.

Juristexamen från University of Silesia och jur. kand. från Stockholms universitet. Doktorandstudier vid Oxford University och diplomprogram i internationell rätt vid Stockholms universitet.

AKTIEINNEHAV
2 500

Anton Lundqvist, Chief Technology Officer at Dometic

Anton Lundqvist

Född 1970. Teknisk direktör sedan 2018.

Tekn. Dr. i kemiteknik – elektrokemi och Tekn. Lic. i kemiteknik – elektrokemi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Civilingenjör i kemiteknik – energiteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

AKTIEINNEHAV
39 200

Besök oss på LinkedIn