Main Content

DOMETIC PUBLICERAR ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN FÖR 2022

Dometic Group AB (publ) meddelar idag att Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på https://www.dometicgroup.com/sv-se/investerare
   

2022 års Ersättningsrapport finns tillgänglig på sidan för Bolagsstyrning på dometic.com.
  
Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2023 kl. 08:00 CET.

   

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email: rikard.tunedal@dometic.com  
OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 9 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på över 21,5 Mdr för år 2021 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.