Main Content

DOMETIC PUBLICERAR ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN FÖR 2023

Dometic Group AB (publ) meddelar idag att Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2023 har offentliggjorts och finns tillgänglig på https://www.dometicgroup.com/sv-se/investerare
 

2023 års Ersättningsrapport finns tillgänglig på sidan för Bolagsstyrning på dometic.com.

 

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2024 kl. 08:00 CET.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Rikard Tunedal, Head of Investor Relations
Tel: +46 730 56 97 35, Email: rikard.tunedal@dometic.com

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet. Miljontals människor runt om i världen använder Dometics produkter i frilufts-, hem- och professionella applikationer. Vår drivkraft är att skapa smarta, hållbara, och tillförlitliga produkter med en outstanding design för frilufts- och mobil livsstil inom områdena Mat & Dryck, Klimat, Energi & Styrning och Andra Applikationer. Dometic har cirka 8 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 27,8 Mdr för år 2023 och har sitt huvudkontor i Solna, Sverige.