Investment Case

Varför investera i Dometic?

VIKTIGA SKÄL FÖR INVESTERING I DOMETIC

  1. Ett bolag fokuserat på en hållbar outdoorlivsstil, med tydliga mål för att minska den egna och konsumenternas miljöpåverkan i linje med FN:s mål för hållbar utveckling.
  2. Underliggande globala marknadstrender driver långsiktig tillväxt.
  3. Global marknadsledare med ett starkt varumärke i mycket attraktiva nischer med lösningar för det mobila livet.
  4. Tillväxtstrategi med stor värdeökningspotential.
  5. Stark historia av framgångsrika förvärv.
  6. Pågående industrialisering av verksamheten genom komplexitet och kostnadsreduceringar.
  7. Välinvesterad verksamhet med stark lönsamhet och starkt kassaflöde.
  8. Diversifiering över olika geografiska områden, produkter och kunder ger motståndskraft.
 
Besök oss på LinkedIn