Investment Case

Varför investera i Dometic?

VIKTIGA SKÄL FÖR INVESTERING I DOMETIC

1. Global marknadsledare med ett starkt varumärke i mycket attraktiva nischer med lösningar för det mobila livet 

2. Underliggande marknadstrender driver långsiktig tillväxt 

3. Stor och lönsam service- och aftermarket-verksamhet med tillväxtpotential 

4. Välinvesterad verksamhet med stark lönsamhet och avkastning SAMHÄLLE 

5. Diversifiering över olika geografiska områden, produkter och kunder ger motståndskraft 5 Välinvesterad verksamhet med stark lönsamhet och avkastning 

6. Tillväxtstrategi med stor värdeökningspotential 

7. Ett bolag fokuserat på att göra det mobila livet hållbart, med tydliga mål för att minska sin egen och konsumenters miljöpåverkan i linje med FN:s mål för en hållbar utveckling 

 
Besök oss på LinkedIn