Main Content

Kapitalmarknadsdag 2019

Dometics kapitalmarknadsdag ägde rum 28 maj på Moderna Museet i Stockholm, Sverige.

Under dagen gav VD Juan Vargues och andra medlemmar av koncernledningen ytterligare insikt i Dometics strategi, verksamhet och finansiella utveckling.

Detta endagsevent ägde rum på Moderna Museet, Exercisplan 4 in Stockholm. Sista dag för registrering var 27 april.