Dometic, marin, motorbåt, plats, hav, blå, himmel, stad, båt, snabb
Financial Reports 2019

RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2019

Fortsatt stabilt resultat och ett starkt kassaflöde.
  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5 329 Mkr (5 260), vilket är en ökning med 1% varav -7% var organisk tillväxt.
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 1 100 Mkr (1 048), vilket motsvarar en marginal på 20,6% (19,9%).
  • Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 900 Mkr (919), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,9% (17,5%).
  • Det fanns inga jämförelsestörande poster under kvartalet (-).
  • Kassaflödet för kvartalet uppgick till -742 Mkr (3). Det operativa kassaflödet uppgick till 1 417 Mkr (943).
  • Kvartalets resultat uppgick till 562 Mkr (629).
  • Resultat per aktie: 1,90 kr (2,13).

FORTSATT STABILT RESULTAT OCH ETT STARK KASSAFLÖDE
“Den första halvan av 2019 kännetecknades i hög grad av ett fortsatt fokus på effektivitetsförbättringar och på att bygga ett fundament för ett ännu mer diversifierat och ännu starkare Dometic. Trots utmanande RV-marknader och negativ påverkan från ytterligare tariffer i USA har vi lyckats fortsätta förbättra våra kostnadsstrukturer och införa arbetsprocesser och gemensamma tillämpningsmetoder inom hela vår globala organisation, samtidigt som vi har investerat i nya affärsmöjligheter.

Omstruktureringsprogrammet som lanserades under det fjärde kvartalet 2018 löper på bra, med goda framsteg inom alla regioner. Arbetet med att öka vår närvaro i Mexiko fortsätter enligt plan och den nya anläggningen beräknas bli färdig under det tredje kvartalet. Minskningen av antalet lagerartiklar fortgår i god takt och vi känner oss fortsatt optimistiska att nå målet om en minskning med 30 procent till slutet av året. Vi har fortsatt att stärka vår organisation för att accelerera de strategiska satsningarna och innovationstakten med ett antal nya nyckelpositioner inom produktutveckling och Operations under kvartalet.

Nettoomsättningen ökade med 1 procent under kvartalet med en positiv tillväxt inom EMEA och Asien, medan förhållandena i Americas och Stillahavsområdet fortsatte att vara utmanande. Rörelse- och EBITDA-marginalerna ligger på en bra nivå eftersom vi har intensifierat vårt fokus på kostnadsminskningar. Med tanke på den rådande marknadssituationen tittar vi på ytterligare initiativ i samtliga tre regioner för att skydda lönsamheten på kort sikt, samtidigt som vi även bygger upp ett mer effektivt bolag på lång sikt.

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 417 Mkr, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med samma kvartal förra året. Nettoskulden i förhållande till EBITDA förbättrades från 3,3x under det andra kvartalet 2018 till 2,8x under det andra kvartalet 2019. Vår starka kassagenerering och våra förlängda förfallotider för lån skapar goda förutsättningar för ytterligare förvärv

På kort sikt förväntar vi oss svagt positiv organisk tillväxt under andra halvåret jämfört med samma period förra året, trots viss motvind med tanke på de fortsatta lagerjusteringarna på RV-marknaden i USA och den reviderade helårsprognosen från RVIA (Recreation Vehicle Industry Association) från -5 procent till -14 procent. Som en följd av detta, samt fortsatt negativ påverkan från amerikanska tariffer, reviderar vi vår helårsprognos för 2019 till negativ organisk tillväxt och en rörelsemarginal över 14 procent. Nettoskulden i förhållande till EBITDA borträknat förvärv förväntas ligga runt 2x vid slutet av 2019.”

Juan Vargues, VD och Koncernchef 

PRESENTATION AV RAPPORTEN
Analytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 17 juli 2019 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Per-Arne Blomquist, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor.

Sverige: +46 8 566 42 706
UK: +44 333 300 9032
US: +1 646 722 4903

Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com.

Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 08:00 CEST.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Johan Lundin, Head of Investor Relations and Communications
Tel: +46 8 501 025 46, Email: [email protected] 

OM DOMETIC
Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning och Andra Applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 18,0 Mdr för år 2018 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Besök oss på LinkedIn