På resande fot

Till en ännu bättre arbetsplats

Dometic on the Move - sustainability icon people

Vi strävar efter att bli en säker, inkluderande, mångfaldig och dynamisk arbetsplats – där varje anställd kan nå sin maximala potential

Dometic är engagerade i att erbjuda en attraktiv arbetsplats. Nyckelområden är att skapa olika arbetsmiljöer och se till att Gruppen följer principerna om jämlikhet och mångfald när de anställer och tillhandahåller utvecklingsmöjligheter för anställda så att de kan nå sin fulla potential. Dometics kärnvärden vägleder medarbetare i deras arbete och stöder byggnad av en mer värdesdriven organisation. Tack vare att arbetsmiljön baseras på Dometics delade kärnvärderingar och vår uppförandekod, kan företaget skapa en fantastisk arbetsplats för både nuvarande och framtida medarbetare.

Kärnvärden och Dometic-sättet

Dometic Way är grunden för företagskulturen, härledd från Dometics kärnvärden. Det sätter standarderna för allt som Dometic gör och hur människor i gruppen interagerar med varandra och externa parter. Fyra kärnvärderingar pekar ut riktningen för våra ledare och medarbetare:

  • vi är passionerade
  • vi agerar ansvarsfullt
  • vi bygger tillsammans
  • vi anammar förändring


Hälsa och säkerhet

Dometic är engagerade i våra medarbetares välbefinnande. Hälsa och säkerhet är nyckelområden både från ett mänskligt, affärs- och förordningsperspektiv. Vårt strukturerade tillvägagångssätt för hälsa och säkerhet, tillsammans med vår riktlinje för hälsosäkerhet, säkerställer ett starkt fokus på kontinuerlig förbättring och en hälsosam arbetsmiljö utan skador. Företaget arbetar proaktivt med att reducera antalet arbetsrelaterade händelser och för att öka kontroll av arbetsmiljön. 

 

Mångfald

Mångfald är en strategisk tillgång för Dometic och ett nyckelelement som ger oss en konkurrensfördel. Vi anammar mångfald till fullo och ser det som avgörande för vår framgång och motivation på jobbet. Att ha en varierad arbetskraft hjälper oss att skaffa och behålla de bästa talangerna, bygga anställdas engagemang, öka innovation och förbättra affärsresultaten.

 

Kompetenshantering

Kunskap är en nyckelfaktor för Dometics affärsframgång, dess medarbetare likväl som för dess affärspartner. Dometic Academy erbjuder ett centralt system för inlärningshantering som är värd för utbildningsmöjligheter globalt. Under de senaste åren har samordnade insatser lett till flera uppskattade globala utbildningar som kan tillhandahållas internt i linje med affärsbehov. Den digitala infrastrukturen innehåller eInlärningskurser, handledning och webbseminarier tillgängliga för alla medarbetare. Medarbetare kan även ladda ner affärsrelaterade böcker, samt titlar om stressreducering, språkkunskaper och IT-mjukvara. Kurser i det svenska språket erbjuds globalt för att förbättra kunskaper i svenska i alla länder där det är relevant.

Under de kommande åren kommer Dometic att öka sina ansträngningar inom kompetenshantering för att försvara sin ledande marknadsposition. Nya områden som e-handel kommer att leda till utveckling av ett helt annat kunskapsområde än tidigare.

 

Nyckelaktiviteter och mål

Mål 2019-2021

Minska skadefrekvensen 
Nå en skadefrekvens på 2 gånger 2021 (LTIFR = arbetsolyckor med förlorad tid > = 1 dag/per miljon arbetstimmar).

Förbättrad könsdistribution
26 procent kvinnliga ledare innan 2021. 

Öka kompetenshantering 
100 procent granskningar av medarbetarprestanda innan 2021.

Nyckelaktiviteter 2019-2021

Implementera elektroniska prestandakontrakt, inklusive individuella utvecklingsplaner.

Utveckla och implementera karriärbanor.

Implementera regionala kompetenshanteringsprocesser innan 2020.

Implementera ledarskapsmodellen globalt.

Utför det globala hälso- och säkerhetsinitiativet som slutförts 2020.

Besök oss på LinkedIn