DOMETIC MOUNTAIN LIFESTYLE ROAD
Restricted Substances List

Dometic Resticted Substances List ”RSL” över begränsade ämnen täcker ämnen som kräver rapportering för att meddela Dometic om en artikel eller ett material som levereras till Dometic Group innehåller något av de listade begränsade ämnena. Dometics RSL består av sju undergrupper. För varje undergrupp leder en länk till en officiell lista över ämnen enligt definitionen i en konvention eller lagstiftning.

Leverantörers rapportering ska göras med hjälp av mallar från Dometic. Observera att ett specifikt ämne kan finnas i flera undergrupper, t.ex. finns bly i undergruppen A, C, E och F. I sådana fall är leverantörer endast skyldiga att rapportera en gång om en artikel eller material innehåller bly.

REV. 2021-08-18

 

# Sub-group of substances Specification and links Remark
 A Substances banned in several product specific legislation such as EU RoHS, China RoHS, ELV and several others EU RoHS Annex II (ECHA version) Presence of substances shall be reported to Dometic even if concentration level is under the legislative threshold value or if the article benefits from a specific exemption in the legislation.
 B Refrigerants restricted by the Montreal Protocol For ozone depletion substances:
Annex A of the Montreal Protocol
Annex B of the Montreal Protocol
Annex C of the Montreal Protocol

For F-gases:
Annex F of the Montreal Protocol             
 
 C Substances restricted under Reach Annex XVII Reach Annex XVII Presence of substances shall be reported to Dometic independently of the restricted use conditions under Annex XVII.
 D Conflict Minerals and similar Minerals and metals of tin, tungsten, tantalum, gold and cobalt Articles (and their materials) containing these minerals shall be reported to Dometic independently if the smelters are known or not. 
E Reach Candidate List of SVHC ECHA candidate list Presence of substances shall be reported to Dometic even if the known concentration level is under the threshold value of 0,1% in an article.
F California Proposition 65 OEHHA, Proposition 65 Law and Regulations Presence of substances shall be reported to Dometic even for other application than those specifically mentioned in the legislation.
Z Dometic specific substances Currently no substances  
 
Besök oss på LinkedIn