Dometic, utsikt, hav, strand, stig, ö, solnedgång, moln, blå, natur, naturliv
REACH

REACH

Vi informerar våra kunder öppet om SVHC-substanser som används i Dometic-produkter.

Förteckningen som tillhandahålls innehåller även information från våra leverantörer gällande förekomsten av ämnen som är listade i REACH:s kandidatförteckning som överstiger 0,1 %, i våra produkter och reservdelar.

Denna information hänvisar till EU-förordning nr. 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, REACH).

 

REACH artikel 33

Artikel 33 i REACH:s förordning innebär att alla EU-leverantörer av en vara som innehåller mer än 0,1 % av ett ämne som finns med i den så kallade kandidatförteckningen (Candidate List) har en rättslig skyldighet att förse mottagaren av den levererade artikeln med tillräcklig information för att möjliggöra en säker användning. Kandidatförteckningen uppdateras av European Chemicals Agency (ECHA). Den senaste kandidatförteckningen, finns publicerad på EHCA:s webbplats.

 

Information till våra kunder om förekomsten av SVHC-substanser i Dometics produkter

Baserat på informationen som för närvarande finns tillgänglig från våra leverantörer, tillhandahåller Dometic följande information angående förekomsten av kemikalier ur REACH:s kandidatförteckning med en koncentration som överstiger 0,1 % i våra produkter och reservdelar:

Produkt SVHC CAS-nummer Ytterligare information
Absorptionskylskåp (alla) Natriumkromat 7775-11-3 Natriumkromat används som korrosionsbegränsare inne i kylsystemen till absorptionskylskåp. Mängden hexavalent krom (CrVI) i köldmediet är under 1 viktsprocent. Uttjänta absorptionskylskåp ska hanteras enligt separata instruktioner.
Kylapparater som reservdelar till absorptionskylskåp (alla) Natriumkromat 7775-11-3 Natriumkromat används som korrosionsbegränsare inne i kylsystemen till absorptionskylskåp. Mängden hexavalent krom (CrVI) i köldmediet är under 1 viktsprocent. Uttjänta kylapparater till absorptionskylskåp ska hanteras enligt separata instruktioner.
Generatorer: TEC40D, TEC30D, T2500, T4000, T5500 Eldfast keramisk aluminiumsilikatfiber (RCF)  - Keramiska aluminiumsilikatfibrer används som högtemperaturisolering inne i generatorerna. Det förekommer inga emissioner av fibrerna vid normal användning, men försiktighet bör iakttas i samband med skrotning t.ex. fragmentering.

Kylskåp: RGE 2000, C40/110

Bly 7439-92-1

Bly i små kvantiteter används som legeringsmedel i vissa metalkomponenter.

Dessa användningsområden är undantagna från det generella förbudet mot bly enligt RoHS- och ELV-direktiven. Under användning finns inga risker för att ämnet släpps ut. Efter att produkten tagits ur bruk ska komponenter som innehåller bly skotas tillsammans med produkten.   

Gasarmaturer och kopplingar för matlagning och gasdrivna absorptionskylskåp
Bly 7439-92-1
Bly i små kvantiteter används som legeringsmedel i vissa metallkomponenter.  Dessa användningsområden är undantagna från det generella förbudet mot bly enligt RoHS- och ELV-direktiven. Under användning finns inga risker för att ämnet släpps ut. Efter att produkten tagits ur bruk ska komponenter som innehåller bly skrotas tillsammans med produkten. För mer detaljerad information kontakta oss på [email protected]

Denna information uppdaterades senast 2019-09-11.

Besök oss på LinkedIn