Dometic, hav, klippor, vandra, par, vänner, gå, dimma, moln, dimmig, grå, mörk, utsikt, ocean, sjö, natur, livsstil

På resande fot

Till ett mindre fotavtryck

Dometic on the Move - sustainability icon environment

Vi använder material och värdefulla resurser ansvarsfullt, förbättrar avfallshantering och minskar utsläpp

Minskad miljöpåverkan är en nyckelprioritet för att uppnå en långsiktig, hållbar affärsmodell. Viktiga områden inkluderar minskad energiförbrukning vid produktion, lägre koldioxidutsläpp från produktion och transport, ansvarsfull användning av råvaror, vatten och avfall i produktionen, samt ökad energieffektivitet under varje produkts livscykel. Dometics produktionsenheter har fastställt lokala mål för att förbättra sin miljöprestanda baserat på deras produktionsprofil och förbättringspotential.

Klimatkarta

Dometic syftar till att minska koldioxidavtrycket i mobilt boende. Energiförbrukning i tillverkning och produktanvändningsfasen har länge varit nyckeln till miljömål som bidrar till att minska klimatpåverkan. Dessutom syftar Dometic till att öka andelen energi från förnybara källor över de närmaste åren. 

Dometic syftar till att halvera koldioxid-emissioner varje årtionde i linje med 1,5 C klimatmålet. Inför år 2030 är målet att reducera koldioxid-utsläpp från drift (omfattning 1 och 2) med 50 % i förhållande till nettoomsättningen.  

Energiförbrukning

Förbättrad energiförbrukning är en av stöttepelarna och nyckelutmaning för Dometic. Gruppen har i åratal arbetat proaktivt med energibesparande program riktade mot att reducera energiförbrukning vid alla anläggningar.  

Materialanvändning och avfall

De huvudsakliga materialen som används i Dometics produkter är plast, stål, aluminium och koppar. För att minimera resursanvändningen är ambitionen att öka användningen av återvunnet material, tillsammans med förbättrad reparationsbarhet och återvinningsbarhet i framtida produktgenerationer. För närvarande fokuserar användning av återvunnet material i Dometics produkter, bortsett från återvunna metaller och kartong, på återvunnen plast i liten skala.  

Kemikalier

Dometic efterlever gällande kemikalieregler, inklusive REACH och RoHS, med syfte att avveckla CMR-kemikalier. Nyckelfrågor inkluderar även ansvarsfull hantering av livsslutet för kylmedel. Dometic har utvecklat en livsslutsteknik för att tömma kylenheter i absorptionskylskåp. Denna teknik används också i Dometics produktionsenheter runt om i världen.

Nyckelaktiviteter och mål

Mål 2019-2021

Minska klimatpåverkan
Minska koldioxidutsläppen från omfattning 1 och 2 med 5 % i förhållande till nettoomsättningen (baslinje 2020).

Minska utrymme
15 procent reducering av utrymme innan 2021.

Accelerera energibesparingar
10 procent reducering av energikonsumtion innan 2021.

Minska vattenkonsumtionen
10 procent reducering av vattenkonsumtion innan 2021.

Öka återvinning
75 procent återvinningsmål av allt avfall innan 2021.

Nyckelaktiviteter 2019-2021

Implementera färdplan för förnybar elförsörjning i verksamheten.

Konsolidering av platser för att minska utrymmet. 

Minskning av SKU (stock keeping units) och komponenter.

Modulär produktplattform.

Digitalisering genom hela värdekedjan.

Konsolidering av leverantörer.

Ökad samordning av varutransport.

Fortsätta ISO 14001: 2015 certifiering.

Ökad fokus på värdeanalys/värdeteknik för att minska användning av material och avfall.

Besök oss på LinkedIn