Main Content
Att jobba på Dometic

Att jobba på Dometic

Att jobba på Dometic

Att jobba på Dometic innebär spännande karriärmöjligheter runt om i världen. Du kommer att arbeta i en organisation där värderingar är viktiga och där arbetet utförs på Dometics sätt!

Dometic är en arbetsgivare som främjar jämställdhet och förbjuder alla former av diskriminering. I linje med Dometics uppförandekod respekterar vi individen i alla aspekter av anställningen – från rättvisa löner, arbetstimmar, föreningsrätt, till jämställda möjligheter för utveckling inom företaget. Vi följer lokala lagar och förordningar, och vi ser mångfald och jämställdhet som en tillgång, vilket innebär att vi, var vi än är verksamma, står upp mot diskriminering och mobbning. Vi stödjer en öppen och transparent arbetsmiljö där alla medarbetare har rätt att diskutera arbetsrelaterade frågor direkt med cheferna. Vi eftersträvar goda relationer med våra medarbetare samt med arbetarorganisationer och fackföreningar.

Working at Dometic